رویداد2

استان آذربایجان شرقی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، تبریز، بازار،، خیابان فلسطين شمالی، ایران
778/10/08 10:00 ق.ظ - 6:00 ب.ظ

اجراکنندگان

امام خمینی رحمت الله علیه
امام خمینی رحمت الله علیه